Rakentaa, hyökätä ja asuttaa – Uuden vuoden lupauksia

Toimitus julkaisee eräiden ystävien lähettämän kirjoituksen uuden vuoden lupauksista.

Rakentaa, hyökätä ja asuttaa – Uuden vuoden lupauksia

Uusi vuosi voi tarkoittaa kahta asiaa: vanhoissa pystyyn kuolleissa totuuksissa pysymistä tai niiden hylkäämistä ja uusien elinvoimaisempien etsimistä. Me olemme valinneet jälkimmäisen, sillä ympärillämme olevaa ilmaa myrkyttää epäonnistumiset, loppuunpalamiset, ontto aktivismi ja tappiomieliala.

Meille on sanottu koko elämämme, ettei kapitalismille ole vaihtoehtoa. Meille on väitetty, että historia on loppunut liberalismin ikuiseen voittoon. Me tiedämme tämän olevan yksi suuri valhe. Ajan merkit eivät voisi olla selvemmät, Syyrian sisällissodasta ilmastonmuutoksen, nykyinen maailmanjärjestys palaa. Kysymys kuuluu, millaisia elämänmuotoja tuhkan hedelmöittämästä maaperästä aletaan kasvattaa.

Kritiikin sijaan syleilemme meissä virtaavaa voimaa ja kykyä.

Olemme kuulleet tylsistymiseen asti kritiikiksi kutsuttua hampaatonta ulinaa, joka kapitalististen suhteiden kokonaisuuden sijaan kohdistuu sen yhteen osa-alueeseen tai edustajaan (Trump tai Sipilä eivät ole lähellekään yhtä hirvittäviä kuin heidän edustamansa maailmanlaajuinen järjestelmä). Kaikkialla ihmiset tuntevat poliittisen järjestelmän olevan yhtä konkurssissa kuin Kreikan talous.

Vallankumous on polku, jota seuraamme nykyisyydessä.

Emme usko tulevaisuuteen, sillä tämä tarkoittaisi tässä hetkessä elämisen lykkäämistä. Lykkääminen tarkoittaa sitä, ettei usko omaan potentiaaliinsa ja voimaansa. Meidän kollektiivinen voimamme on kytketty elämänhaluumme, joka pursuaa yli kykenemättä odottaa huomista. Elämä on aina nyt. Ja nyt. Ja nyt.

Meitä kantamaan kykenevän verkoston rakentaminen vaatii välittömien kokeilujen aloittamista kaiken jakamisessa.

Olemme jo alkaneet rakentaa paikkoja, tulevien kommuunien ituja, josta alkaa matka kapitalistisen maailman elämänvastaisuuden tuolle puolen. Paikkoja, joissa voimme hoivata toisiamme ja alkaa asteittaisesti parantua kapitalismin myrkyistä. Paikkoja, joissa voimme rauhassa tutkia kysymystä, mihin ruumis kykenee. Paikkoja, joista voi löytää kadotetun yhteyden omaan kykyynsä ja kytkeä sen yhteen muiden kanssa. Kommuuni on lupaus kohdata maailma yhdessä. Jaetun voiman kasvattamista, rakentamista, elämiemme jakamista.

Elinkelpoisen maailman rakentaminen tarkoittaa hyökkäämistä.

On olemassa sellaisia paikkoja, säilöönottokeskuksista ydinvoimaloihin ja asetehtaista kaivoksiin, jotka ovat olemassa elämän vangitsemiseksi ja lopettamiseksi. Elämän puolustaminen vaatii näiden paikkojen maan tasalle laittamista, tavalla tai toisella. Meidät tullaan yrittämään jakaa pakottamalla valitsemaan tuhoamisen ja rakentamisen väliltä. Tämä on ansa. Me hyökkäämme rakentavasti ja rakennamme hyökkäävästi.

Kutsumme kommunismiksi sitä liikettä, joka tekee kapitalismista tarpeettoman.

Kommunismissa on kyse jostain aivan muusta kuin taloudesta. Meillä ei ole taloudelle mitään käyttöä, paitsi talouden väärinkäyttö sen itsensä tuhoamiseksi. Elämiemme jakamisessa on kyse jostain paljon suuremmasta kuin pelkästä talouden uudelleen järjestämisestä.

Meidän on asutettava uusia maailmoja, jotta voimme elää ja iloita.

Aloita murtamalla eristys. Katso ympärillesi, ja tunnustele. Kerro heille ketkä kuuntelevat, haluavasi jakaa elämän heidän kanssaan.

Kokoonnu sellaisten ihmisten kanssa samaan paikkaan, joiden kanssa tunnet läheisyyttä. Tehkää yhdessä illallisia ja keskustelkaa niiden äärellä. Punokaa toinen toistaan suurudenhullumpia suunnitelmia. Mitä uutta haluatte nähdä maailmassa tämän vuoden aikana? Mitä pystytte rakentamaan yhden, kolmen tai viiden vuoden aikana? Entä sen jälkeen? Miettikää seuraavia askeleita, miten konkreettisesti edetään kohti sitä mitä tarvitsette hyvään elämään.

Rakentaa, hyökätä ja asuttaa. Tässä kaikessa yksinkertaisuudessaan suunnitelmamme uudelle vuodelle ja seuraavalle vuosikymmenelle.

Advertisement