Haastattelu siviilipuolustusvoimien HPC-Jinin komentajien kanssa: yhteisöllinen puolustus Pohjois- ja Itä-Syyriassa

Kääntäjän kommentti: Artikkelissa puhutaan naisista esimerkiksi naisoletettujen sijaan, ja tämä on hyvä ymmärtää tietyssä kontekstissa. Vaikka Pohjois- ja Itä-Syyriassa tai kurdien vapausliikkeessä puhutaan naisista ja miehistä, ymmärrys sukupuolesta tai ”dominoivasta maskuliinisuudesta” liippaa välillä läheltä länsimaisen queer-teorian ymmärrystä sukupuolesta asiana, joka tehdään, bell hooksin määritelmää ”patriarkaalisesta maskuliinisuudesta” esimerkiksi kirjassa Mies tahtoo muuttua (2020), tai R. W Connellin määritelmää ”hegemonisesta maskuliinisuudesta”, kuten se on esitetty kirjassa Masculinities (1995). Kurdien vapautusliikkeessä, kuten myös Pohjois- ja Itä-Syyriassa, analysoidaan myös tapoja, joilla kapitalismi ja individualismi vaikuttavat meihin kaikkiin ihmisinä. Naisten autonominen järjestäytyminen nähdään tienä kaikkien vapauteen. Autonominen järjestäytyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että naiset olisivat yhteiskunnassa täysin erillään miehistä, vaan ymmärrys patriarkaatista on vallankumouksellinen. Kurdiliikkeen uudessa paradigmassa nähdään myös, että vaikka maskuliiniisuus on dominoivaa ja institualisoitua, myös miehet voivat olla orjia järjestelmässä. Tästä voi lukea lisää esimerkiksi Abdullah Öcalanin Elämän vapauttaminen – naisten vapautus -pamfletista. HPC-Jin on yksi esimerkki siitä, miten naiset ovat järjestäytyneet Pohjois- ja Itä-Syyriassa.

Siviilipuolustusvoimat (HPC) on vapaaehtoinen, yhteisöpohjainen organisaatio, joka suorittaa yhteisöpoliisitoimintaa Pohjois- ja Itä-Syyriassa.

Yhdysvaltain viimeaikaisten levottomuuksien jälkeen jotkut kommentaattorit ovat pitäneet HPC:tä vaihtoehtona perinteiselle, ammattimaiselle, valtion kontrolloimalle poliisille. Harvemmin mainitaan sitä, että HPC toimii ”Asayishin” (sisäisen turvallisuuden joukkojen) rinnalla. Ammattijoukot suorittavat terrorismin vastaisia operaatioita ja vastaavat päivittäisistä turvallisuus- ja poliisitoiminnoista Pohjois- ja Itä-Syyrian alueella.

Tässä haastattelussa kaksi HPC:n naiskomentajaa kertoo, miten ja miksi heidän organisaationsa perustettiin; kuinka se toimii Asayshin rinnalla, ja liittyy siihen tai eroaa siitä; mitkä roolit se täyttää yhteisössä; ja kuinka he pyrkivät rakentamaan uuden mallin poliisitoiminnalle alueella, joka on vuosikymmenien ajan kärsinyt Assadin hallinnon turvallisuuskoneistosta ja jonka turvallisuustilanne on epävakaa tänäkin päivänä.

Zibeda Eli johtaa siviilipuolustusvoimia Qamishlossa ja Jaziran alueella, kun taas Samira Mihemed on Qamishloon kuuluvien naispuolisten puolustusvoimien (HPC-Jin) komentaja.

Voisitko kertoa hieman HPC:n historiasta?

Zibeda Eli: Kaikki alkoi vuonna 2014, kun ISIS hyökkäsi Serekaniyen kaupunkiin ja sitä ympäröiviin kyliin. Taistelut olivat erittäin raskaita ja näimme, että tarvitaan erillinen organisaatio, joka vastaa kaupunkien ja kylien turvallisuudesta, koska muut sotilaalliset rakenteet olivat kiireisiä taistelemassa etulinjassa.

Tuolloin sota oli erittäin raskasta, ja ihmisillä oli valtava tarve oppia puolustamaan itseään ja yhteiskuntaansa. Aluksi oli erittäin tärkeää, että kaikki oppivat käsittelemään aseita voidakseen suojella itseään, maataan ja rakkaitaan. Alussa keskityimme hyvin paljon itsepuolustuksen sotilaalliseen näkökulmaan. Taistelujen laantumisen jälkeen pystyimme kiinnittämään huomion muihin puolustuksen osiin, kuten koulutukseen.

HPC perustettiin alun perin Qamishlossa, josta se levisi myöhemmin koko Rojavaan, kun askel askeleelta yhä useammat ihmiset ryhtyivät suojaamaan asuinalueitaan ja kaupunkejaan. Monet sodan aikana pakolaisiksi joutuneista pystyivät palaamaan koteihinsa YPG:n avulla ja sittemmin HPC:n suojaamina.

Millä tavalla olette järjestäytyneet tänään?

ZE: Nyt jäsentemme lukumäärä on 13 000-15 000. HPC on läsnä kaikissa kaupungeissa ja melkein kaikissa Jaziran alueen kylissä. Toimimme kansalaisyhteiskunnassa kommuunien kautta.

Organisaation perustamisen alussa täällä olevat nuoret harjoittivat paljon rikollisuutta ja huumeiden käyttöä, mutta sitä on sittemmin ollut huomattavasti vähemmän.

Samira Mihemed: Meille on erittäin tärkeää, että olemme läsnä kaikissa paikoissa, jotta autamme nuoria välttämään huonoja päätöksiä ja autamme heitä valitsemaan hyvän tien elämässään. Elämme täällä yhteisöllistä elämää, olemme kaikki vastuussa toisistamme ja velvollisuutemme on kiinnittää huomiota toisiimme ja auttaa toinen toistamme.

Pohjois- ja Itä-Syyriassa on myös ammattimainen sotilaallinen voima – Syyrian demokraattiset voimat – ja ammattimainen sisäisen turvallisuuden organisaatio, Asayish. Mitä eroa on HPC:n ja näiden rakenteiden välillä?

SM: HPC on sidottu Asayishiin, mutta naisten haara on itsenäinen, koska järjestäydymme itse eivätkä miehet voi antaa meille käskyjä tai puuttua työhömme. Jos ilmenee ongelma, yritämme ratkaista sen ensin itse. Jos tämä epäonnistuu, viemme asian Asayishin naishaaraan.

Serekaniyen sodan [Turkin vuoden 2019 hyökkäys Pohjois- ja Itä-Syyriaan] aikana muut instituutiot – Asayish, Syyrian demokraattiset voimat ja muut sotilaalliset joukot – osallistuivat taisteluun. Mutta meidän roolimme on erilainen. Meidän tehtävämme on pitää yhteiskunta kokonaisena, puolustaa yhteiskuntaa sisäpuolelta. Suojaamme yhteiskuntaa kaikelta, aina vakoilusta huumeiden ja muiden kiellettyjen aineiden pääsyn estämiseen.

ZE: Järjestäydymme yhdessä muiden instituutioiden kanssa, esimerkiksi Asayish-naisten kanssa. Olemme siviilijärjestö, mutta meillä on joitain sotilaallisia vastuita. Meillä on esimerkiksi oikeus pidättää ihmisiä, jotka ovat tehneet rikoksia, mutta meillä on velvollisuus luovuttaa heidät Asayishille, joka hoitaa asian siitä eteenpäin. Me siis olemme siviilejä, mutta työmme sisältää joitain sotilaallisia vastuita. Meidän tehtävämme on tukea ja auttaa Asayish-joukkoja siviiliasioissa.

Mitkä ovat HPC:n muut tehtävät naapurustoturvallisuuden ylläpidon lisäksi?

SM: Haluamme auttaa naisia, joita syrjitään ja joilla on vaikeuksia. Haluamme parantaa heidän elämänlaatuaan. HPC-Jinina meillä on oikeus osallistua kaikkeen, mikä koskee naisia. Esimerkiksi, jos aviomies pahoinpitelee tai käyttäytyy väärin vaimoa kohtaan tai jos naista sorretaan, meillä on oikeus puuttua tilanteeseen lopettaaksemme naisen hyväksikäytön. Vierailemme myös kansalaisyhteiskunnassa ja kuuntelemme heitä. He voivat kertoa meille huolensa ja mistä he kamppailevat.

Järjestämme myös seminaareja naisten oikeuksista. Emme esimerkiksi hyväksy sitä, että mies menee naimisiin kahden naisen kanssa tai alaikäisten tyttöjen naimisiin menoa. Yleensä kun mies menee naimisiin niin nuoren tytön kanssa, he lopulta eroavat yksi tai kaksi vuotta myöhemmin, mikä aiheuttaa tytölle paljon kipua. Joten tässä tulemme väliin. Velvollisuutemme on suojella yhteiskuntaa.

ZE: Ensimmäinen askel on koulutus. Kodista kotiin, naapurustosta naapurustoon, aina kaupunkeihin ja kyliin asti. Ihmiset ovat aina erittäin onnellisia ja innostuneita, kun tulemme tapaamaan heitä, koska se antaa heille mahdollisuuden tutustua paremmin meihin ja ideologiaamme.

Yksi päätavoitteistamme on kouluttaa ihmisiä naisten oikeuksista ja voimaannuttaa naisia. Yhteiskunnan jäsenet ihailevat naisia, jotka ovat liittyneet liikkeeseen ja taistelleet vihollista vastaan etulinjassa.

Voisitko selittää eron HPC:n ja Syyrian hallinnon poliisin välillä, miten ne eroavat toisistaan?

ZE: Erot ovat valtavat. Kun Syyrian hallinnon poliisit pidättävät jonkun, he voivat väärinkäyttää valtaansa ja kieltää heiltä ruoan ja veden sekä heidän perusoikeutensa. Me sitä vastoin emme koskaan tekisi sitä.

Miksi? Koska ihmiset tekevät tätä työtä vapaaehtoisesti, koska he haluavat auttaa ja suojella yhteiskuntaansa ja siinä eläviä ihmisiä. Jotkut vapaaehtoisista ovat 18-vuotiaita, kun taas toiset ovat 70-vuotiaita, eikä kukaan tee tätä rahan takia. Syyrian hallinnon viranomaiset eivät ole sellaisia. He kaikki työskentelevät rahasta, eikä heillä ole ihmisten etuja mielessä.

Miksi teillä on itsenäinen naisrakenne, HPC-Jin? Mikä rooli naisilla on organisaatiossa?

SM: Meille on erittäin tärkeää auttaa naisia voimaannuttamaan ja puolustamaan itseään. Naisten tulisi olla mukana kaikissa yhteiskunnan rakenteissa ja heillä tulisi olla rooli niissä. Täällä olevia naisia on pidetty pitkään sorrettuna, ja heitä on pidetty soveliaana vain avioliittoon. Haluamme muuttaa tämän asian.

Siksi järjestämme naisille koulutuksia ja seminaareja naisten oikeuksista ja naisten historiasta, jotta he voivat tuntea itsensä ja oikeutensa ja voimaantua tämän kautta Annamme myös koulutusta, joka on keskittynyt sotilaallisempiin puoliin, koska itsepuolustus on suuri osa naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Kaikkien naisten tulisi osata puolustaa itseään.

Nyt, jos joku yrittää pakottaa tytön tai naisen tekemään jotain, mitä hän ei halua tehdä, hän ei hyväksy sitä, koska hänellä on mahdollisuus liittyä sotilaallisiin rakenteisiin tai muuhun instituutioon, joka suojelee häntä. Nykyisessä järjestelmässä naisia on kaikissa instituutioissa ja johtotehtävissä. Miehet ja naiset työskentelevät nyt yhdessä. Kansalaisyhteiskunnan naiset saavat meiltä paljon taisteluhenkeä ja inspiraatiota, ja monet tytöt ja naiset haluavat liittyä meihin.

Mitä ajattelet Yhdysvaltain poliisin kohtaamasta kapinasta George Floydin tappamisen jälkeen? Ja miten luulet organisaatiosi eroavan poliisin joukoista ympäri maailmaa?

ZE: HPC eroaa siinä, että paikalliset ihmiset tukevat meitä ja muodostavat HPC:n. Kaikki etniset ryhmät työskentelevät yhdessä suojellakseen yhteiskuntaansa. Ei ole ketään, jota pidetään parempana tai huonompana. Olemme kaikki tasa-arvoisia. Esimerkiksi Turkin hyökkäykset olivat meitä kurdeja vastaan, mutta meillä kurdeilla oli arabeja taistelemassa rinnallamme.

Rojavan on demokraattinen vallankumous ja tarkoitettu kaikille ihmisille, ei vain kurdeille. Haluamme, että kaikki kurdit, arabit, assyrialaiset, armenialaiset ja turkmeenit yhdistyvät ja auttavat toinen toisiaan suojelemaan yhteiskuntiamme yhdessä.

Tässä artikkelissa olevat kuvat on otettu HPC-Jinin harjoituksista. Artikkeli julkaistu alunperin 18. kesäkuuta 2020 Rojava Information Centerin verkkosivuilla.

Lue myös:

Advertisement